Ouderbijdrage

Om alle extra activiteiten te kunnen betalen vragen wij u jaarlijks een vrijwillige financiƫle bijdrage. Deze bijdrage noemen we de ouderbijdrage voor het ouderfonds. Deze bijdrage is belangrijk en onmisbaar voor het onderwijs aan uw kinderen, want het geld wordt gebruikt voor allerlei extra zaken waarvoor de gemeente geen geld beschikbaar stelt. U kunt hierbij denken aan afsluitingen van projecten, festiviteiten, materialen voor in de klas, enzovoort.

Het Startpunt organiseert ieder schooljaar voor alle groepen een schoolreis, behalve voor groep 8 omdat zij op schoolkamp gaan. De bestemming is per groep verschillend, waardoor de kinderen ieder jaar een ander park bezoeken. Hierdoor hebben de kinderen na 8 schooljaren vele leuke dingen meegemaakt.

De kosten voor het schoolreisje zijn de afgelopen jaren gestegen. Daarom hebben wij met instemming van de MR besloten om de kosten voor het schoolreisje los te koppelen van de vrijwillige ouderbijdrage.

De kosten voor het schoolreisje zijn dus verplicht. Indien u niet betaalt, kan uw kind niet mee op schoolreis.

Dit betekent het volgende voor het schooljaar 2019-2020:
– De kosten voor het schoolreisje: 20,- per jaar, voor 1 kind
– De vrijwillige ouderbijdrage: 10,- per jaar, voor 1 kind

Ouders/verzorgers die een minimuminkomen hebben of iets daarboven, kunnen een Ooievaarspas aanvragen bij de gemeente. Via de Ooievaarspas ontvangt de school het geldbedrag voor de schoolreis en de ouderbijdrage van deze ouders rechtstreeks van de gemeente. Ouders die een Ooievaarspas hebben hoeven geen bijdrage te betalen.

Wanneer uw kinderen in het bezit zijn van een Ooievaarspas, dan moet deze pas ieder schooljaar worden gescand bij onze administratief medewerkster Erna Vernooij. Laat u deze pas niet scannen, dan betaalt u de bijdrage voor het ouderfonds en de schoolreis zelf.

U kunt de bedragen overmaken op rekeningnummer NL88INGB0007234054 t.n.v. DHS Het Startpunt onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren).