Peuterleerplek de Tuimelaar (VVE)
Wij werken samen met Peuterleerplek de Tuimelaar van JongLeren.

De vorm van onderwijs die op de Peuterleerplek gebruikt wordt, is dezelfde als die van onze school. Zo wordt uw kind stap voor stap voorbereid op de kleuterklas. De Peuterleerplek is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

De Peuterleerplekken van JongLeren
JongLeren is dé organisatie in Den Haag waar peuters spelend leren en zich zo ontwikkelen.

Bij JongLeren kunnen peuters ontdekken en ervaren in een vertrouwde en veilige omgeving, waar ruimte is voor fantasie en creativiteit. We kijken goed naar ieder kind. We kijken wat uw kind nodig heeft en hoe uw kind zich ontwikkelt. Maar we leren kinderen ook om in een groep te zijn en samen te spelen en te werken. Zo helpen we de kinderen om zich goed te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat kinderen zelfstandig worden en ook kunnen samenwerken. Dat is belangrijk voor hun toekomst.

Meer informatie?
Voor informatie over Peuterleerplek de Tuimelaar en inschrijven, neem dan een kijkje op
http://jonglerendenhaag.nl/peuterleerplekken/peuterleerplek-tuimelaar/

De Tuimelaar is bereikbaar via: tel. 06-43395208
Openingstijden: maandag tot en met  vrijdag (behalve woensdag): 08.30 – 11.30 uur

Samenspel
Samenspel is een project voor moeder en kind en dient als voorbereiding op de Peuterleerplek.

Doel is dat moeder en kind samenspelen, waardoor de ontwikkeling van het kind wordt bevorderd. Leren spelen en hierdoor ook de Nederlandse taal leren beheersen. Samenspel wordt gegeven op de woensdagochtend van 9.00-11.00 uur in het lokaal van de peuterspeelzaal. Samenspel is er voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar en hun ouders. Samenspel is gratis.

KIJK
In de Voorschool werken we met het leerlingvolgsysteem KIJK. Dit bestaat onder meer uit ontwikkelingslijnen op het gebied van de reken- en taalontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid, taakgerichtheid en logisch denken. De leerkrachten observeren uw kind om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de totale ontwikkeling. Deze observaties worden met de ouders besproken.