“Op weg naar jouw top!” Dat bereiken we door onderzoekend leren en het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden. Kinderen leren zelf verbindingen maken tussen eigen kennis en ervaringen, nieuwe informatie en vaardigheden, waardoor ze leren zelfstandig te denken, handelen, plannen, uitvoeren en reflecteren. We vergroten de kwaliteit van het leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en ontdekken. Om dit nog mooier vorm te geven, zijn wij kandidaat-school om in 2020 IB-worldschool te worden.

U vindt ons ook hier:
Scholenwijzer Den Haag
Scholen op de kaart