Elite-onderwijs in de Schilderswijk

Wat gebeurt er als je kinderen uit de Schilderswijk elite-onderwijs laat volgen? Het is sinds kort aan de hand op basisschool Het Startpunt.

Of ze straks een betere Cito-score halen? Dat kan schooldirecteur Marleen de Kleijn niet zeggen. “Het ligt wel in de lijn der verwachting.” Maar die toets, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Wat ze leren, meet je daar niet mee. Deze kinderen worden opgeleid tot wereldburgers, zegt De Kleijn, die kritische vragen stellen, die zélf denken. Drie jaar geleden besloot basisschool Het Startpunt, gelegen achter de Vaillantlaan, hartje Schilderswijk, als eerste school in Nederland een zogenaamde IB World-school te willen worden. Nu is dat gelukt. Het Startpunt voldoet aan alle eisen en mag de officiële titel dragen.

De kinderen uit groep 8 volgen het programma nu voor het derde jaar. Deze middag doen ze een op- dracht op het gebied van ‘religie en cultuur’. Juf Maaike van der Ven vraagt wat normen en waarden zijn. Een leerlinge steekt enthousi- ast haar vinger op: “Een norm is dat je moet wachten op de trein. Een waarde is geduld.”

De juf verdeelt de klas in vijf groepjes, die elk onderzoek doen naar een andere wereldreligie. Alle- maal krijgen ze een zoekplaat over ‘hun’ geloof om met elkaar ‘over te kletsen’. “Wat valt jullie op?”, vraagt de juf na tien minuten. Er gaan gelijk drie vingers de lucht in. Een jongen zegt: “Waarom hebben boeddha’s hun ogen altijd dicht?” Een mooie vraag voor de ‘wonder wall’ – de verwonderingsmuur voor vragen die buiten de lesstof vallen – vindt juf Maaike. “Schrijf maar op.”

Dan de opdracht voor volgende week: presenteer een hypothese rond jouw religie. Welke vraag wil je onderzoeken? Het is bijna alsof we op de universiteit zijn in plaats van op de basisschool, maar er is geen kind dat ook maar met de ogen knippert.

Vragen die buiten de lesstof vallen, komen op de ‘wonder wall’. | Foto’s: Sebastiaan Nederhoed

Door Maja Landeweer

De IB Worldschool is in 1968 ontwikkeld voor de kinderen van ex- pats. De particuliere scholen – met een fors prijskaartje tot 50.000 euro per jaar – bieden over de hele wereld exact hetzelfde onderwijs aan. Of je nu in Singapore zit of in New York. Het Startpunt in de Haagse Schilderswijk is in Nederland de eerste gesubsidieerde en Nederlandstalige school die het onderwijs aanbiedt. De openbare basisschool vraagt ouders enkel een vrijwillige bijdrage van tien euro.

Voor iedereen, kinderen en leer- krachten, was het een flinke om- slag. Feiten uit het hoofd leren is er niet meer bij. De kinderen doen onderzoek naar thema’s en presen- teren de bevindingen in een ver- slag, toneelstukje of powerpoint- presentatie, net hoe het uitkomt. “Voorheen was het: boeken open en monden dicht, we gaan rekenles doen,” zegt schooldirecteur De Kleijn. “Dat klassikale doen we niet meer. Deze methode prikkelt veel meer de nieuwsgierigheid en motiveert. Met de tong op de grond doen ze onderzoek. Zelfs de lastigste leerling is nu rustig.”

‘Waarom hebben boeddha’s hun ogen altijd dicht?’

De kinderen groeien, ziet De Kleijn. “Hun antwoorden zijn van een hoger niveau en ze zijn socialer, aardiger naar elkaar toe.”

Toen stichting De Haagse Scholen, waar Het Startpunt onder valt, vroeg wie IB Worldschool wilde worden, meldde De Kleijn zich gelijk. “We waren al op zoek naar een andere methode en we zijn al heel erg internationaal georiënteerd, er lopen hier zestien nationaliteiten rond.”

Geprivilegieerd

De leerlingen van Het Startpunt, vaak uit arme gezinnen, kunnen nu onderwijs volgen dat normaal

is voorbehouden aan ‘heel geprivilegieerde kinderen’. “Voor hen werkt het en voor onze kinderen net zo goed. Je ziet ze groeien.”

Het schoolhoofd hoopt dat de methode meer Nederlandse leerlingen aantrekt, zodat ‘we meer een afspiegeling van de samenleving vormen’. “Al die culturen leren van elkaar. Het is handig als onze leerlingen ook bekend zijn met de Nederlandse gebruiken, naast de tradities en gebruiken uit hun eigen cultuur.”

Als de huidige groepachters afzwaaien, zullen ze weer terug moeten naar het normale, klassikale systeem. Middelbare scholen die het IB Worldschool-systeem aanbieden, heeft Nederland (nog) niet. “Ze zullen de vrijheid gaan missen.”

Comments are closed.